Jourverksamhet

Hela Dygnet !

 Vi har beredskap för akuta sjukdomsfall hos både häst smådjur samt lantbrukets djur året runt dygnet runt. Hos oss har du alltid möjlighet att få kontakt med en veterinär oavsett när på dygnet ditt djur blir akut sjukt eller råkar ut för en skada. Du når oss alltid via jourtelefon

0325 57 23 30

 

Under jourtid råder speciell jourtaxa. Vi försöker hjälpa till att avgöra per telefon hur akut ditt djurs sjukdomstillstånd är. Vi brukar kunna hjälpa till med de flesta akutfall även bland de mindre sällskapsdjuren såsom hund och katt. Ibland kan det visa sig att våra resurser inte är tillräckliga för att ta hand om just ditt djurs akuta tillstånd. Det kan då hända att vi direkt remitterar dig och ditt djur till ett av de större djursjukhusen. Under jourtid kan ibland arbetsbelastningen på lantbrukets djur och häst bli intensiv. I sådana fall kan vi bli tvungna att hänvisa mindre sällskapsdjur till närliggande djursjukhus.

Copyright © 2022 All rights reserved. Ullasjö Veterinärklinik 1