Maths Lindberg

Jag heter Maths Lindberg, legitimerad djursjukskötare med specialintresse för röntgen och anestesi. Utbildar sedan 15 år i ämnet. Jag har 3 schäfrar som är aktiva i viltspår.

Copyright © 2022 All rights reserved. Ullasjö Veterinärklinik 1