Officiella veterinärer

Officiella veterinärer

Veterinärerna i Svenljunga är även officiella veterinärer och har fått ett särskilt förordande av Jordbruksverket och är nyckelpersoner i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.

Officiella veterinärer förordnas av Jordbruksverket. Deras tjänster behövs vid export av djur och djurprodukter, och de spelar en viktig roll i kampen mot smittsamma sjukdomar.

Officiella veterinärer arbetar främst med:

* intygande i samband med in- och utförsel av djur och djurprodukter inom EU

* intygande i samband med import från länder utanför EU och i vissa fall även export från EU

* stickprovskontroller

* smittskyddsutredningar

Copyright © 2023 All rights reserved. Ullasjö Veterinärklinik 1