Kontakt

Vi har både tidsbeställning och akutmottagning.

Ring gärna även om Ni kommer in akut så att vi kan förbereda oss på bästa sätt!

Copyright © 2023 All rights reserved. Ullasjö Veterinärklinik 1